Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa.

Det gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig: 

 •          Du är 65 år eller äldre.
 •          Du är gravid.
 •          Du har en hjärtsjukdom.
 •          Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 •          Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 •          Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 •          Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 •          Du är mycket kraftigt överviktig.
 •          Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 •          Du har flerfunktionshinder.

Här är några råd för att minska risken att bli smittad av influensa:

 •          Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 •          Använd gärna handsprit.
 •          Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.
 •          Undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka.