Symptom, information och råd om coronavirus covid-19

coronavirus

Senast uppdaterad: 2020-04-06

Vad är coronavirus covid-19?

Coronavirus (eller SARS-CoV-2, som det heter) är ett virus som under slutet av 2019 upptäcktes i Kina i staden Wuhan. Världshälsoorganisationen förkortat WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu officiellt är en pandemi. Sjukdomen finns redan nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla länder i världen. Vid klockan 14:15 den 6:a april 2020 har över 1,2 miljoner människor smittats och runt 70000 personer har avlidit till följd av COVID-19. Värst drabbat är just nu Italien där ungefär 16000 personer har dött, tätt följt av Spanien där cirka 13000 har avlidit. Flest smittade finns just nu i USA, där en fjärdedel av alla fall finns. 340000 har bekräftats smittade, varav New York är den delstat som drabbats värst. Viruset leder till en sjukdom som kallas covid-19 (kort för coronavirus disease 2019). som är influensaliknande och symptomen är generellt sätt lindriga och påminner till en början om en helt vanlig förkylning med feber och torrhosta. Sjukdomen kan även leda till andningsbesvär och i vissa svårare fall även lunginflammation.

Symptom Coronavirus covid-19

Många är oroliga och ställer frågan, hur är det att ha coronavirus COVID-19? De symptom som hittills rapporterats och är kända är framförallt torrhosta och feber. Men även halsont, snuva, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk och i vissa fall andningssvårigheter är vanliga symptom. En person som insjuknar i COVID-19 behöver inte få alla symptom. Vissa som smittas verkar dessutom inte visa några symptom alls, trots att de bär på viruset. Vissa som har insluknat har beskrivit sjukdomen som den värsta influensan de någonsin upplevt eller haft. Men det flesta får endast lindriga symptom och besvär som går över av sig själv efter en tid och med hjälp av egenvård hemma. En del blir dock allvarligt sjuka och kan få andningssvårigheter och lunginflammation. Enligt Världshälsoorganisationen har de allvarliga symptomen uppkommit efter ungefär en vecka after insjuknandet. Det är otroligt viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk för att förhindra att smittan sprids till sådana som kan vara i en riskgrupp. Om man inte klarar sig med egenvård hemma bör man ringa 1177 för hjälp och rådgivning.

Hur smittar coronaviruset? Och vad är en droppsmitta?

Coronavirus covid-19 smittar genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs via droppar som sprids i luften när någon nyser, hostar eller kräks. Dropparna faller snabbt till marken och brukar generellt sätt bara nå någon enstaka meter. Vissa droppar, även kallade aerosoler, är så små att de kan nå lite längre innan de faller till marken. Både de större dropparna och de mindre kan smitta om de andas in. Viruset som orsakar covid-19 sprids primärt vid kontakt och droppsmitta men i vissa fall även som aerosol. Coronaviruset är alltså inte en luftburen smitta. Det betyder att du behöver ha ganska nära kontakt med den redan smittade för att du ska riskera att bli smittad själv. Observera att personer som bara har milda symptom och kanske är i början av sjukdomen också kan smitta. Risken finns alltså att bli smittad av någon som bara har mild hosta trots att denna inte känner sig sjuk. Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, vilket inebär den tid det tar från att man blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus COVID-19 är mellan två till 14 dagar med ett genomsnitt på fem dagar.

Finns det vaccin mot coronavirus covid-19?

Eftersom sjukdomen är helt ny finns det varken någon immunitet hos oss människor mot coronavirus covid-19 och inte heller något vaccin mot viruset. Av den anledningen kommer troligen corinavirus covid-19 att drabba betydligt fler än den vanliga säsongsinfluensan. Det är därför extra viktigt att alla hjälps åt och följer de råd myndigheter och läkare ger för att minska och förhindra spridning. Du kan läsa om några grundläggande råd om hur du kan undvika smitta längre ner i artikeln. Råden kan variera beroende på var i landet du befinner dig, så vi rekommenderar att följa den aktuella utvecklingen på 1177 eller hos Folkhälsomyndigheten.

Vilka är i riskgruppen?

Det är egentligen för tidigt att definitivt säga om det finns några riskgrupper. Men en omfattande kinesisk studie har visat att framförallt äldre och personer med underliggande sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, högt blodtryck eller lungsjukdom till större grad drabbas svårt av covid-19. Studien från Kina visar även att det endast är en väldigt liten del av de drabbade som drabbas av en svår infektion med eventuell dödlig utgång. Tidiga rapporter från Italien som i skrivandets stund är det land som är värst drabbat efter Kina talar för att personer över 85 år är den mest utsatta gruppen. Om gravida är i riskgruppen har man ännu inte kunnat fastställa, men gravida kvinnor rekommenderas att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar för att inte riskera vare sig sitt eller fostrets liv.

Coronavirus statistik och nuläget i Sverige:

De första rapporterna om coronavirus i Sverige kom den 31 januari 2020. Det var en kvinna i 20-årsåldern i Jönköpings län som testades positivt efter att ha kommit hem från Wuhanområdet i Kina. Kvinnan upplevde endast milda symtom och har efter crika en månad på sjukhus återhämtat sig väl. Hon är nu symtomfri och friskförklarad.

I Sverige har 7206 personer konstaterats smittatade av coronaviruset, varav flera hundra fall bekräftats det senaste dygnet. Totalt har 477 dödsfall till följd av COVID-19 konstaterats bekräftar Folkhälsomyndigheten på sin presskonferens den 6:a april klockan 14:01.  De avlidna har hittils varit äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar och medelåldern av de som tragiskt nog dött till följd av viruset är 83 år. Medelåldern för dem som bekräftats vara smittade är 56 år. Just nu (6:a april, klockan 12:00) är det 427 personer som intensivvårdas enligt Svenska intensivvårdsregistret. Stockholm är den region som drabbats värst i Sverige och antalet smittade i stockholm är över 3100 personer. 

I Sverige testades alla personer som uppvisade symtom på smitta under de första veckorna efter virusets utbrott, men Folkhälsomyndigheten meddelade den 13:e mars att man nu endast kommer testa personer som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus. Utöver detta testas också sjukvårdspersonal. Detta innebär att siffrorna som presenteras i medier troligen är betydligt lägre än det faktiska antalet smittade. Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, menar att fler än 1 % (100 000) av Sveriges befolkning kan vara smittade.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson förtydligar vad arbetsplatser rekommenderas göra för att minska smittspridning, han tar upp exempel som anpassade arbetstider, eliminera onödiga arbetsresor, samt se över möjligheterna att jobba hemifrån. Dessutom har folksamlingar på fler än 50 personer förbjudits, det innefattar även bröllop och likande tillställningar. I slutet av mars meddelades det även att det nu gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden från den 1 april för att skydda denna riskgrupp. Skolor, universitet och högskolor rekomenderas att undervisa på distans. Förskolor och grundskolor bedriver verksamheten som vanligt tills vidare. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder, detta gäller till den 14 april, då nytt beslut kommer meddelas. Det svenska folket uppmanas att inte ta lätt på de rekomendationer myndigheterna ger, utan att se allvaret i situationen och samarbeta på bästa sätt.

Tips för att undvika coronavirus smitta:

Doktor Eric Berg tipsar om att det är otroligt viktigt att hålla sitt immunförsvar starkt genom att ta D-vitamintillskott. D-vitamin har dessutom visat sig vara effektivt när det gäller att motverka virus och andra luftvägsinfektioner. Zink är också viktigt för immunförsvaret.
En annan allmänt förebyggande åtgärd mot många smittor luftvägsinfektioner och virus däribland Corona är att undvika beröring i ögon eller ansikte samt undvika nära kontakt med sjuka människor. Viruset tar sig nämligen in i kroppen via munnen, näsan eller ögonen.
Glöm inte att tvätta händerna ofta, använd varmt vatten och tvål. Tvåla in händerna noggrant i minst 20 sekunder för att få tillräcklig effekt. Gnugga noga på alla sidor av händer, fingrar och under eventuella smycken. Glöm inte att tvätta mellan fingrarna, fingertopparna och tummarna. Du bör göra detta innan du äter eller hanterar mat, efter toalettbesök och gärna även när du kommer in efter att ha vistats ute eller i smittoriskområden. Handsprit kan vara ett bra komplement till handtvätt när du är på språng eller inte har möjlighet att tvätta händerna. Det kan vara bra att alltid ha handsprit hemma och en liten förpackning med sig.
Om du hostar eller nyser vänd dig bort från personer i närheten och se till att göra det i armvecket eller en pappersnäsduk som du bör slänga i soporna direkt för att förhindra smittspridning i din omgivning eller från att smutsa ned dina händer med eventuella virus eller bakterier.
Håll avstånd till andra personer som nyser eller hostar och undvik nära kontakt eller beröring av dessa.
Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom som feber och hosta som kan uppkomma vid en luftvägsinfektion.  På så sätt undviker du att råka smitta människor i din omgivning tillexempel på jobbet, bussen eller i affären.

Många ställer frågan, skyddar munskydd mot coronaviruset? Svaret är nej, munskydd skyddar tyvärr inte dig som är frisk mot coronaviruset covid-19. Men det kan hjälpa den som är sjuk att använd munskydd för att skydda sin omgivning från de vätskepartiklar som sprida när den sjuka personen nyser eller hostar.

Andningsskydd kan till skillnad från munskydd hjälpa dig som är frisk att inte bli sjuk när du använder ett sådant. Inom sjukvården används andningsskydd frekvent för att skydda personalen mot smittsamma sjukdomar. Man för att andningsskyddet ska ge skydd mot coronaviruset eller andra sjukdomar måste det anpassas till användaren. Utbildning och träning i hur man ska använda andningsskydd för bästa effekt behövs. Så vi rekommenderar att först och främst följa de övriga tipsen för att undvika smitta.

Relaterad produkt:

Läs mer om D-vitamin

Behandling av Covid-19

I nuläget finns det inget läkemedel specifikt mot covid-19. Covid-19 eller coronaviruset som det heter i folkmun behandlas som en vanlig influensa, genom att så långt det är möjligt lindra symptomen. I de flesta fall går viruset över av sig själv precis som en vanlig influensa. I de få fall då sjukdomen blir allvarlig ges behandling som stödjer funktionen hos lungor igenom respirator och eventuellt andra organ som påverkas.

För dig som inte får allvarliga problem rekommenderar vi följande:

Drick vatten för att mildra torrhosta.

Använd febernedsättande läkemedel vid hög feber.

Vila.

Vanliga frågor om coronavirus covid-19:

Hur många blir friska från coronaviruset?
Nästan alla som smittas blir friska, förutom en mycket liten del som riskerar att bli allvarligt sjuka. De flesta som drabbas av allvarliga besvär tillhör en riskgrupp. Det finns inga uppgifter om bestående men eller kvarvarande kroniska tillstånd.

Hur många dör av coronaviruset?
WHO uppskattar i dagsläget att dödligheten är 2 – 3 % av de som redan är infekterade av viruset. Det är en siffra som är baserad på internationella studier. Dock bör det påpekas att nya sjukdomar ofta har är underrapporterade gällande antalet smittade, vilket kan innebära att dödligheten kan komma att sjunka.

Hur farligt är coronaviruset jämfört med en vanlig influensa?
Man uppskattar att den vanliga influensan som sveper över jorden varje år drabbar ca 10% av jordens befolkning. Dödligheten för den vanliga influensan ligger under 1% och det är framförallt äldre och multisjuka som avlider till följd av influensan.  Jämfört med den vanliga influensan är Coronaviruset ungefär 2-6 gånger mer smittsamt och dödligheten är 15-25 gånger högre. Observera att detta är uppskattningar som kommer att bli mer exakta med tiden.

Kan viruset smitta via post och paket till människor?
Erfarenhet från tidigare liknande utbrott har visat att virus av denna typ primärt smittar från sjuka människor och inte genom post och paket.

Hur länge är man sjuk av covid-19?
Enligt WHO:s rapport gällande covid-19 ”Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Anges det att merparten av personerna som drabbats endast fått lindriga symptom som hosta och feber blivit friska efter ca två veckor. För dom som blivit alvarligt sjuka har det tagit omkring tre till sex veckor innan de tillfrisknat. De som blev allvarligt sjuka drabbades av bland annat andningssvårigheter och den del av dem har behövt intensivvård med bland annat respirator. De mer allvarliga symptomen har uppkommit en vecka efter insjuknandet enligt rapporten.

När ska man stanna hemma?
Känner du dig sjuk och har symptom som feber, snuva eller hosta bör du försöka undvika kontakt med andra människor så långt det är möjligt. Du ska inte gå till skolan eller jobbet eftersom du där riskerar att smitta andra. Skulle det vara så att du kommit i kontakt med någon som är sjuk rekommenderas du att sätta dig själv i karantän under 14 dagar för att inte riskera smittspridning ifall du blivit smittad.

Hur länga ska jag stanna hemma?
Du bör stanna hemma så länge du är eller känner dig sjuk. Om du blir så sjuk att du inte klarar av egenvård hemma bör du ringa 1177 för hjälp och rådgivning. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till skolan eller jobbet igen. Eftersom äldre löper större risk att bli svårt sjuka rekommenderas det att inte besöka personer på äldreboenden eller sjukhus i onödan. Om du arbetar inom vård av äldre personer bör du inte gå till jobbet om du känner av förkylningssymptom eller hosta.

Du kan ringa det internationella informationsnumret 11313 om du har allmänna frågor om corionavirus covid-19.

Ring 1177 Vårdguiden om du befarar att du har covid-19.