D-vitaminbrist

D-vitaminbrist

Har du hängt med i debatten om D-vitamin? I så fall känner du säkert till att det är viktigt att få i sig tillräckligt av det, och att D-vitaminbrist kan leda till hälsoproblem.

Men vet du vad vitaminet gör, hur brist kan visa sig, och vad du kan göra för att motverka det och förhindra att du hamnar där? Läs vidare, så berättar vi.

Därför behöver du D-vitamin

D-vitamin påverkar hela 7% av generna i vårt DNA, och behövs för att hantera och reglera ett antal centrala funktioner i kroppen. Till dessa hör exempelvis vårt nervsystem, immunförsvar, skelett, våra hjärtslag och vår energinivå. Vidare spelar D-vitamin en viktig roll för sköldkörtelns funktion, det hjälper huden att andas, samt stärker lever och galla.

Det finns forskning som visar att det till och med hjälper till att skydda mot cancer. Det har visat sig att människor som utvecklar cancer ofta har låga nivåer av D-vitamin i blodet, och enligt vissa forskningsrapporter kan D-vitamin ge upp emot 60 % skydd mot cancerformer som bröstcancer, tjocktarmscancer, livmodertappscancer, hjärntumör och myelom. D-vitamin kan även skydda mot diabetes typ II.

Med tanke på D-vitaminets alla hälsofrämjande effekter, är det bra att känna till att våra D-vitamindepåer halveras ungefär var sjätte vecka under vinterhalvåret, och det kan vara en god idé att hålla koll på att du fyller på nivåerna för att inte riskera att drabbas av D-vitaminbrist.

Vem riskerar att drabbas av D-vitaminbrist?

En majoritet av den svenska befolkningen har idag för låg nivå av D-vitamin, åtminstone under vinterhalvåret.

2006 genomförde Livsmedelsverket en studie på svenska skolbarn. Studien visade att 80-90 % av eleverna i årskurs 2 och 5 fick i sig för lite D-vitamin. Skrämmande siffror, med tanke på hur viktigt detta vitamin är – inte minst för barn som behöver det för att bygga ett starkt skelett och starka tänder. Orsaken till att barnen hade brist på vitaminet är oklar, men då vi vet att vi får D-vitamin dels från solen, dels från kosten, är det rimligt att tro att förklaringen ligger i någon form av kombination av dessa.

En mer uttalad riskgrupp är annars mörkhyade personer. Anledningen till detta är att en mörkhyad person behöver 5-10 gånger så lång tid i solen, som en ljushyad person, för att tillverka samma mängd D-vitamin. Det är anledningen till att många människor som invandrat till Sverige från mer sydliga breddgrader – och som i vissa fall dessutom bär slöja – ofta drabbas av svår D-vitaminbrist. Solens strålar räcker helt enkelt inte till, på årlig basis.

Eftersom vår förmåga att ombilda UVB-strålning till D-vitamin avtar med åren, är äldre människor ytterligare en riskgrupp. Detta är särskilt olyckligt då många av våra äldre tenderar att även komma ut i solen alltför lite.

Alla som vistas för lite i solljus riskerar att drabbas av D-vitaminbrist. Lägg därtill kläder och solkräm, som också hindrar upptag av D-vitamin.

D-vitaminbrist – symptom

Så länge D-vitaminbristen är lindrig, kan det vara svårt att upptäcka den. Symptomen är ofta diffusa, och misstas lätt för andra åkommor. Vanligt är att man är trött, saknar energi, eller känner sig allmänt låg.

I takt med att D-vitaminbristen blir allvarligare, tilltar även symptomen och man kan uppleva muskelsvaghet, led-, muskel- och skelettsmärtor, domningar i händer och fötter och muskelkramper. Man kan även få svårigheter att resa sig och att gå i trappor.

Barn som lider av mycket stor D-vitaminbrist, riskerar att drabbas av rakit, eller ”engelska sjukan”, som den också kallas. Detta leder till en uppmjukning av skelettet, vilket bland annat kan göra barnen hjulbenta och att de har lättare att drabbas av benbrott. I Sverige är detta extremt sällsynt, men sjukdomen ökar på flera andra håll i världen.

Källor till D-vitamin

En viss del av D-vitaminen vi tillgodogör oss, får vi genom kosten. Av livsmedlen är det i princip bara fet fisk som kan ge tillräckligt med D-vitamin. Ett bra riktmärke är att ju fetare en fisk är, desto mer D-vitamin innehåller den. Lax och ål ligger i toppen, men även strömming, sill och makrill är bra. Det är dock svårt för de flesta av oss att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom kosten; utgår vi från fisk – som alltså är den främsta källan när det gäller livsmedel – skulle vi för att täcka dagsbehovet behöva äta ca 0,6 – 1 kg kilo fet fisk varje dag! Detta är sannolikt inget som många av oss kan stoltsera med…

Den allra största delen – ca 80-90 % – av D-vitaminet, får vi med hjälp av solens strålar. Det är därför lätt att se att vi här på norra delen av jordklotet automatiskt befinner oss lite i riskzonen. För att producera vårt eget D-vitamin, behöver vår hud exponeras för solens UVB-strålar. I Sverige är det i princip bara under april-september som solen står tillräckligt högt på himlen, för att vi ska kunna nås av dessa strålar och producera det välgörande vitaminet. Genom att vistas i solljus ca 20-30 minuter om dagen under den här perioden, kan vi tillgodogöra oss det D-vitamin vi behöver. Dessvärre kan vi inte lagra vitaminet mer än 3-4 månader, så framåt vårkanten är våra depåer ofta nere på alltför låga nivåer.

Om du inte hör till den sällsynta skara människor som lyckas få i dig tillräckligt med D-vitamin genom kosten, kan det vara värt att komplettera med ett tillskott – åtminstone under årets mörka månader. Våra D-vitamintabletter är helt fria från onödiga tillsatser, och tillverkas i Sverige av certifierade läkemedelsföretag.

Klicka här, för att köpa D-vitamin!