Juice med Omega-3

Juice med Omega-3

Juice med Omega-3 kan bli ny cancerbehandling

Per Kogner och hans forskargrupp har sett att omega-3 fettsyror hämmar cancertillväxt. Nu pågår en ny studie där barn som har haft cancer ska få ett tillskott av fettsyrorna.

Försöken vid Karolinska institutet är redan i full gång. För flera år sedan kunde Per Kogners forskargrupp döda odlade cancerceller med extra omega-3 fettsyror. Nu har en grupp barn som är färdigbehandlade för sin cancer valts ut att ingå i en klinisk studie. De får tillskott av omega-3 fettsyror (DHA och EPA) i form av en berikad fruktjuice varje dag under tre månader. I fas ett ska forskarna avgöra vilken dos som är lämplig för att sedan med längre behandling under fas två undersöka vilka effekter omega-3 har mot sena komplikationer och canceråterfall.

– Vi vet från andra studier att tillskott av omega-3 fettsyror är nyttigt för hjärnans utveckling och att de som äter en kost med mycket omega-3 mer sällan drabbas av cancer. Vår egen forskning visar att omega-3 fettsyror hämmar tillväxten av både neuroblastom och medulloblastom. Nu går vi vidare för att se hur stora doser som behövs och hur de påverkar barnen, säger professor Per Kogner.

Minska risken för återfall och komplikationer

Avsikten med studien är att se om tillskott av omega-3 fettsyror kan minska risken för återfall i sjukdomarna men också om barnet mår bättre av att dricka juicen med fetterna. Forskarna vill också se om komplikationer efter behandlingen kan minskas med hjälp av tillskottet. Sedan tidigare vet man att dessa fettsyror gynnar synen, beteendet, hjärtat och blodtrycket samt hjärnans utveckling.

– Vi har skäl att anta att omega-3 fettsyror kan minska risken för återfall och samtidigt förbättra barnets hälsa, immunförsvar, nutrition, kognition och livskvalitet. Andra forskare har sett att omega-3 fettsyror förbättrar tillståndet hos barn med adhd och dyslexi i andra kliniska studier och därför är det viktigt att testa vår hypotes hos barn med cancer, säger Per Kogner.

Skälet till hypotesen, att omega-3 fettsyror fungerar för barn som har haft neuroblastom eller hjärntumörer, är just var tumörerna uppstår.

– Neuroblastom är ju cancer i det perifera nervsystemet, medulloblasom i det centrala nervsystemet. Nervvävnaden innehåller mer fett än annan vävnad i kroppen och är beroende av att ta upp omega-3 fettsyrorna som vi äter. I våra tidigare försök har vi sett att inplanterade nervcellstumörer växer mindre och uppkommer mer sällan om man äter en kost som är berikad med omega-3, särskilt DHA. Komplikationer som drabbar hjärnan eller ämnesomsättningen inträffar även för barn med andra cancerformer så de kommer också att ingå i de kliniska studierna.

Fruktjuice och fiskolja

Omega-3 finns bland annat i grönsaker och fet fisk. Barnen som ingår i studien får dock dricka en specialtillverkad fruktjuice med fiskolja från Norge. Dosen i den kommer att ökas med tiden – allt för att forskarna vill se hur dosen påverkar kroppen och om en högre dos bättre minskar risken för sena komplikationer och återfall, eller kanske bara riskerar ge onödiga extra biverkningar. Betydelsen av barnens normala kost och tidigare fettsyrebalans undersöks extra.

– Vi vill se vilken balans som är bra. För att se detta undersöker vi barnen noga och mäter cellernas membran och blodfetterna upprepade gånger. Det första vi vill ha svar på är hur stor dos barnet behöver för att må bättre och om några biverkningar uppstår. Om några år när fas-2 är avslutad, vet vi förhoppningsvis om risken för återfall kan undvikas för barn som får tillskottet, säger Per Kogner.

Omega-3 kombinerat med traditionell behandling

Forskarteamet undersöker särskilt balansen mellan omega-3 och omega-6, den onyttigare fleromättade fettsyran i sammanhanget.

– Båda fetterna är viktiga för kroppens cellmembran och andra processer i kroppen som inflammation och immunförsvaret, med bland annat programmerad celldöd. Tyvärr innehåller dagens moderna kost alldeles för mycket omega-6 jämfört med omega-3.

En annan mycket viktig del av forskarteamets studier är att utvärdera om omega-3 fettsyror går att kombinera med cytostatika och/eller strålning redan tidigt i cancerbehandlingen.

– Kombinationen kan leda till att vi kanske kan bota fler barn, samtidigt som vi förbättrar nutritionen och infektionsförsvaret. Redan om några år kan resultatet av våra studier komma barnen till godo, även för dem som har leukemi och andra tumörer, inte bara neuroblastom och medulloblastom.

Snällt och effektivt tillskott i cancerbehandling

Om ett tillskott av omega-3 fettsyror fungerar i behandling av barn med cancer menar Per Kogner att det blir något helt nytt.

– Vi vet att cytostatika både dödar cancerceller och normala celler som ett tveeggat svärd, vilket både kan bota cancer och ge svåra komplikationer. Omega-3 fettsyrorna dödar cancercellerna men skyddar de normala cellerna, särskilt hjärnans känsligaste celler. På det sättet blir fettsyrorna både svärd och sköld på en gång. Med omega-3-svärdet kan du slå ihjäl cancercellerna medan dess sköld skyddar kroppens andra celler. Det blir ett både snällt och effektivt tillskott i cancerbehandlingen, det kombinerade svärdet och skölden, säger Per Kogner.

Källa: Barncancerfonden