MSC-Märkt Omega-3 av hög kvalitet
När du ser fisk, skaldjur eller Omega-3 med det blå MSC-märket, kan du vara säker på att den kommer från ett hållbart fiske och uppfyller MSC:s miljöstandard. Produkten kan spåras till ett hållbart fiske tack vare att alla företag i livsmedelskedjan följer MSC:s spårbarhetsstandard.

Mellan havet och din mage passerar fisken många olika aktörer. Leverantörskedjan är oftast ganska komplicerad. För att fisk, skaldjur och Omega-3 ska få stämplas med de blå MSC miljömärket måste alla aktörer i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat och den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag för att få detta.

MSC:s standarder uppfyller de internationella riktlinjer för bästa praxis som satts upp för miljömärkning och certifiering. Dessa utvecklas i samråd av fiskenäringen, miljöorganisationer, experter och forskare.

MSC:S standarder:
Standard för hållbart fiske
Följande 3 övergripande områden granskas med hjälp av 28 noggrant definierade kriterier och behöver uppfyllas för att bli certifierad.

1, Hållbara fiskebestånd
Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

2, Minimera påverkan på miljön
Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

3, God fiskeförvaltning
Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

Spårbarhetsstandard
Följande 5 kriterier behöver uppfyllas för att bli certifierad.

1, Certifierade leverantörer
Certifierade varor köps från Certifierade leverantörer

2, Identifierbart
Certifierade varor är identifierbara

3, Särhållning
Certifierade varor särhålls från icke-certifierade

4, Spårbarhet och dokumentation
Certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras

5, Ledningssystem
Organisationen har ett ledningssystem

Vitalplus Omega-3 är MSC miljömärkt och certifierad vilket betyder att den uppfyller alla ovanstående krav. Så när du väljer MSC-märkt omega-3 från vitalplus kan du vara säker på att du värnar om fisken och havets framtid, samtidigt som du får en riktigt bra omega-3 av högsta kvalitet. Vill du läsa mer om vår omega-3 och om hur produktionen går till kan du göra det här.