Juice med Omega-3

Juice med Omega-3

Juice med Omega-3 kan bli ny cancerbehandling Per Kogner och hans forskargrupp har sett att omega-3 fettsyror hämmar cancertillväxt. Nu pågår en ny studie där barn som har haft cancer ska få ett tillskott av fettsyrorna. Försöken vid Karolinska institutet är redan i full gång. För flera år sedan kunde Per Kogners forskargrupp döda odlade cancerceller med extra omega-3 fettsyror. … Read More

Tränade muskler renar blodet

I den tidigare studien kunde forskarna visa att tränade muskler har en renande funktion på blodet som liknar njurarna och leverns. Genom träning kan musklerna omvandla stressmarkören kynurenin till kynurensyra. Höga halter av kynurenin har uppmätts hos personer med depression och psykisk sjukdom. I den nya studien har forskarna gått vidare för att undersöka funktionen av kynurensyra. Försöken gjordes på … Read More

Så undviker du D-vitaminbrist

d vitamin höst

Forskare har också sett vissa samband mellan D-vitaminbrist och depression och andra psykiska besvär. ”Att D-vitamin är nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar och att D-vitaminbrist ger upphov till värk, muskelsvaghet och kognitiva nedsättningar är väl känt. Möjligen är det mindre känt att D-vitaminbrist också är överrepresenterat vid ms, Alzheimerdemens, Parkinsons sjukdom, barndiabetes, tjocktarmscancer, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression”, En … Read More

Välj MSC märkt fisk

fiskebåt

10 skäl att välja den MSC märkta fisken När du köper MSC-märkt sjömat är du med och räddar haven samtidigt som du gör stordåd i köket. Här får du 10 skäl till varför du ska välja MSC-märkt. Enkelt och självklart – om du frågar oss! Våra hav behöver skyddas Våra hav är hem för miljontals fiskar och många andra liv … Read More