Därför ska du välja MSC-märkt omega-3

Hör du till dem som har hört att fett är bra för oss, och att vi behöver få i oss vissa sorters fett för att må bra och kunna prestera på topp? Det är helt sant. Har du sedan kanske också hört att just omega 3 är särskilt hälsofrämjande för oss? Sant igen. Och finns det extra fördelar när det står MSC-märkt Omega-3? Yes, check på den också.

Omega 3 är en sorts fett som hör till vad som kallas essentiella fetter. Dessa är fetter som kroppen behöver för en rad olika funktioner, men som den inte kan producera på egen hand. Vi behöver därför tillföra dem, och det kan vi göra antingen genom maten vi äter, eller i form av ett kosttillskott.

Om man vill testa ett kosttillskott innehållande omega 3, finns några saker som kan vara bra att känna till. Vad är det för skillnad på tillskott i kapselform och i flytande form? Vad betyder det när det står omega 3 MSC? Och, hur vet jag ens om jag behöver ta extra omega 3?

I det här inlägget kommer vi att fokusera på fördelarna med just MSC-märkt omega 3, men allra först vill vi berätta lite mer övergripande om vad omega 3 är bra för och var det förekommer naturligt.

Därför behöver kroppen omega 3

Några av omega 3:s främsta uppgifter är att hjälpa kroppen att bygga och reparera celler. Vidare har det ett finger med i spelet för regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar. Eftersom omega 3 minskar blodets levringsförmåga, bidrar det även till att minska risken för blodpropp. För foster och små barn är omega 3 nödvändigt för att de ska växa och utvecklas normalt.

En person som får i sig för lite omega 3, kan känna av det rent fysiskt i form av bland annat extrem trötthet, torr hud och nedstämdhet.

Här finns omega 3 naturligt

Då våra kroppar behöver, men själva inte kan tillverka essentiella fetter – som ju är den typ av fett som omega 3 hör till – behöver vi som sagt få i oss det antingen genom vår kost, eller i form av tillskott.

För att tillgodose det dagliga behovet, behöver en vuxen person få i sig ca 2,5-4 gram omega 3-fettsyror. Det motsvarar ungefär en portion fisk eller skaldjur 2-3 gånger per vecka. Anledningen till att man baserar jämförelsen på just fisk och skaldjur, är att det är här man främst hittar omega 3 naturligt. Fet fisk som lax, makrill och sardiner är särskilt rika på denna välgörande fettsyra.

Omega 3 förekommer även i exempelvis linfrön, valnötter och rapsolja, men halten i dessa är så låg jämfört med den som förekommer i fisk att det skulle vara svårt att tillgodose det dagliga behovet med hjälp av dessa livsmedel.

MSC-märkt Omega-3

Och så var det då här med MSC. Vad är MSC och vad betyder det när det står ”omega 3 MSC” eller  "MSC-märkt Omega-3”?

MSC står för Marine Stewardship Council och deras verksamhet syftar till att främja hållbart fiske. De är icke vinstdrivande och verkar internationellt. Våra hav är påfrestade av alltför hård utfiskning, vilket på sikt kan öka risken att vissa arter försvinner helt och hållet. MSC:s mål är att vi människor ska kunna njuta av mat från havet – inte bara idag utan för all framtid. För att uppnå detta mål samarbetar de med yrkesfiskare, forskare och sjömatsproducenter och de jobbar uteslutande med vildfångad sjömat.

Om fisk eller skaldjur bär MSC-märket, är det en garanti för att den är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. Varje år kontrolleras dessa faktorer av oberoende experter, för att säkerställa att samtliga fisken fortfarande lever upp till kraven.

MSC standard för hållbart fiske
Följande 3 övergripande områden granskas med hjälp av 28 noggrant definierade kriterier och behöver uppfyllas för att bli certifierad.

1, Hållbara fiskebestånd
Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

2, Minimera påverkan på miljön
Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

3, God fiskeförvaltning
Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

Vidare är all MSC-märkt fisk spårbar, vilket betyder att den hålls isär från annan fisk som inte lever upp till certifieringskraven, hela vägen från fångst till det att den märks med miljömärket. Samtliga företag i leverantörskedjan – från yrkesfiske till slutlig försäljning till konsument – måste klara av kraven på märkningen, för att slutprodukten ska bli MSC-märkt.

MSC spårbarhetsstandard
Följande 5 kriterier behöver uppfyllas för att bli certifierad.

1, Certifierade leverantörer
Certifierade varor köps från Certifierade leverantörer

2, Identifierbart
Certifierade varor är identifierbara

3, Särhållning
Certifierade varor särhålls från icke-certifierade

4, Spårbarhet och dokumentation
Certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras

5, Ledningssystem
Organisationen har ett ledningssystem

Omega 3, i form av kosttillskott, innehåller olja som har utvunnits från fisk (eller, i vissa fall, fisklever). Det finns både i flytande form och i kapselform. Här får man prova sig fram till vad man själv föredrar. Många brukar dock tycka att det är smidigt med kapslar, eftersom dessa är helt utan smak.

När det gäller MSC-märkt omega 3, är det alltså en produkt som är gjord på MSC-märkt fisk. Genom att välja MSC-märkt omega 3, väljer du med andra ord ett tillskott som är bättre för både dig själv och för miljön.

Vitalplus omega 3-kapslar är naturligtvis MSC-märkta vilket betyder att den uppfyller alla ovanstående krav. De tillverkas dessutom under samma förhållanden som läkemedel och varje produktion analyseras för att garantera bästa möjliga omega 3-kvalitet, och att produkten uppfyller myndigheternas krav. Så när du väljer MSC-märkt omega-3 från vitalplus kan du vara säker på att du värnar om fisken och havets framtid, samtidigt som du får en riktigt bra omega-3 av högsta kvalitet.

Beställ MSC-Märkt Omega-3 nu!